SEGALIMENT

EAEn ekoitzitako eta kontsumitutako landare nagusietako produktu fitosanitarioen, mikotoxinen eta akrilamidaren azterketa

Fitosanitarioen, mikotoxinen eta akrilamidaren hondakinen irensketa potentziala ebaluatzea EAEko landare-ekoizpenean, ekoizpen-sistema ekologikoak eta konbentzionalak kontuan hartuta.

Helburu espezifikoak
FITOSANITARIOEN HONDAKINEI BURUZKO AZPIPROIEKTUA

  1. Tratamendu fitosanitarioen bilakaera historikoaren eta etorkizunekoaren azterketa nekazaritza konbentzional, integratu eta ekologikoan.
  2. EAEn kontsumitutako elikagaietan fitosanitarioen presentzia zehaztea, jatorria, ekoizpen-sistema eta banaketa-kanalak kontuan harturik.
  3. Irensketa zehaztea EAEko kontsumo-taldeen arabera.

AKRILAMIDARI BURUZKO AZPIPROIEKTUA

  1. Patata-barietateak beren akrilamida-aitzindarien mailen eta ongarritze nitrogenodunaren arabera sailkatzea.
  2. Kafea eta ogi txigortua ekoizteko prozesuen sailkapena akrilamida ekoizteko potentzialari dagokionez.

MIKOTOXINEI BURUZKO AZPIPROIEKTUA

  1. Ekoizpen-sistemen, laborantzaren maneiuaren eta uzten arabera zerealetan (garia eta artoa) dauden eta izan litezkeen aflatoxina-mailak zenbatestea.
  2. Aflatoxinen irensketaren ebaluazioa, EAEko merkaturatze-kanalak kontuan harturik.
  3. Onddo mikotoxigenikoen murrizketa EAEn Europar Batasunaren azken gomendio eta erregelamenduen arabera maneiatutako laborantza eta uztetan.