Misioa, bisioa eta balioak

Misioa

Nekazaritzako elikagaien euskal sektorearen lehiakortasunaren hobekuntza eta ingurumenaren kontserbazioa babestea, sustatzea eta laguntzea, ezagutza zientifikoa eta irtenbide transferigarriak sortuz, Euskadin aberastasuna eta ongizatea areagotzeko, pertsona konprometituen eta motibatuen laguntzarekin.

Bisioa

Erreferentzia izatea nekazaritzako elikagaien eta ingurumenaren eremuetako berrikuntzarako Ikerketan eta Garapen Teknologikoan.

Balioak
Gure kudeaketa oinarrizko bost baliotan dago oinarrituta. Eta balio horiek dira gure inspirazio iturri eta bultzada.

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen parte gara. 1997an sortu zen erakunde hori, eta zientziaren eta teknologiaren eremuko hainbat erakunde eta organismo biltzen ditu. Sare horri esker, sektorearen interes orokorretik abiatuta, erronka zehatzetarako konponbide espezifikoak eman ditzakegu.

NEIKER-EN KONPROMISOAK BOST ZUTABE DITU OINARRIAN:

Pertsonak
Pertsona guztien garapenerako aukerak bermatzen ditugu, balio hauetan oinarrituta: berdintasuna, parte hartzea, lidergo partekatua, konpromisoa eta errekonozimendua, abiapuntua izanik profesionaltasuna, zintzotasun morala, leialtasuna eta elkarrekiko errespetua.
Bikaintasun zientifikoa
Ezagutza aurreratua sortzen dugu, metodologia eta prozesu berritzaileak ezarriz.
Emaitzei begira
Helburuetara zuzendutako kudeaketa eredu batean lan egiten dugu, etengabeko hobekuntza sustatuz
Bezeroen zerbitzu eta gogobetetzerako orientazioa
Nekazaritzako elikagaien eta ingurumenaren sare produktiboan eta instituzionalean balioa sortzeko irtenbideak bilatzen ditugu
Jasangarritasunaren sustapen aktiboa
Baliabideak eta azpiegiturak modu jasangarrian kudeatzen ditugu