Albisteak

BERRIA

NEIKEREtik Emakumearen Nazioarteko Eguna babesten dugu

8 martxoa 2021

NEIKEREtik Emakumearen Nazioarteko Eguna babesten dugu

Gaur Emakumearen Nazioarteko Eguna da eta pixkanaka berdintasuna gure enpresaren zeharkako ardatz bihur dadin ematen ari garen urratsak gogoratuz ospatu nahi dugu NEIKERen.

Iaz, ‘NEIKEReko berdintasunari buruzko diagnostikoa’, ‘NEIKEReko emakumeen eta gizonen arteko II Berdintasun Plana” eta ‘NEIKEReko sexu jazarpena, sexuan oinarritutako jazarpena, sexu orientazioan oinarritutako jazarpena eta genero nortasun eta adierazpenean oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta jarduteko Protokoloa’ onartu genituen. Iazko beste mugarri bat izan zen Konfidentzialtasun Aholkularitza sortu genuela. Aholkularitza hau arduratuko da sexu-jazarpenari eta jazarpen sexistari, sexu-orientazioari edo genero-identitateari eta -adierazpenari buruzko erreklamazioak, kexak eta salaketak kudeatzeaz.

Era berean, pertsonen kudeaketaren arloko jardunbide egokiak bermatzeko lanean ari gara. Urtero erregistro bat sortu eta eguneratzen dugu, langileen soldaten, soldata-osagarrien eta soldataz kanpoko ordainsarien batez besteko balioekin, sexuaren arabera bereizita eta lanbide-taldeen arabera banatuta. 2019ko irailetik 2020ko urrira arteko ordainsariei dagokien soldata-auditoretza eginda, soldata-arrakalaren emaitza emakumeen aldekoa izan zen,% 6an.

Prestakuntza funtsezko ardatza da genero-ikuspegia ikusarazteko, eta horregatik ari gara abian jartzen berdintasunaren arloko prestakuntza-plan espezifikoak. Batetik, gure bigarren planean jasotako neurriak zuzentzeko ardura zuzena duten pertsonak prestatzeko. Bestetik, NEIKERen lan egiten duten pertsona guztiak gai honen inguruan sentsibilizatzeko. Azken kasu horretan, prestakuntza horiek lagunduko digute gure kontzientziazioa areagotzen, lan-esparruan eta ikerketan genero-kontuengatik nahigabe diskriminatzen den mekanismoen inguruan.

Lan egiten dugu, halaber, NEIKEReko gizonen eta emakumeen arteko erantzunkidetasun-maila handitzeko, gizarte-antolaketa erantzunkideari dagokionez. Horretarako, lana eta familia uztartzeko indarrean dauden neurriak sustatzen ditugu. Neurri horiek gure Harrera Eskuliburuan ematen zaizkie NEIKERen sartzen diren pertsona guztiei, eta aldizka zabaltzen ditugu, barne-komunikazioen bidez.

Horretaz gain, berdintasunaren arloko enpresa laguntzailearen estatusa eta Emakunderen Bai-SAREA Sarerako sarbidea aurten eskatzeko beharrezkoak diren zereginak ere kudeatu genituen 2020an. Dagoeneko egindako lanaren eta NEIKERek berdintasun-politiken arloan duen konpromiso politiko eta teknikoaren aitorpen publikoa suposatzen du sare horretan parte hartzeak.

2021ean, NEIKERek aipatutako esparruetan lan egiten jarraituko du, sendotu egin behar baitira, eta berrikuntzetako bat da NEIKERen Hizkuntza Inklusiboaren Eskuliburuaren barne-hedapena, Berdintasun Batzordeak egina. Hizkuntza kultura- eta gizarte-jarrerak zehazten dituzten funtsezko faktoreetako bat denez, generoari dagokionez erabilera inklusiboa egitea funtsezkoa da genero-berdintasuna sustatzeko eta genero-aurreiritziei aurre egiteko.