Fen Xia Yao – 2011

Material antropogeomorfoen egokitasuna lurzoruaren aldaketa gisa: azterketa biogeokimikoa

  • Zuzendaria: Marta Camps y Felipe Macias
  • Data: 2011
  • Jesteko esteka: TESEOA

Teknolurzoruetan meteorizazio aurreratu entseguen bidez egindako lehen tesia dugu hau. Metodu berritzaile honek ondakinetatik ateratako lurzoru artifizialak sortzeko bide berriak zabaltzen dizkigu. Tesi honetan Santiagoko Unibertsitateko biologiako fakultateko Edafologia eta Nekazaritza Kimika sailak parte hartu du.