Life Healthy Forest

Life Healthy Forest

EBn basoak modu iraunkorragoan kudeatzea lortzeko metodologia aurreratuen diseinua, aplikazioa eta jarraipena, agente inbaditzaile eta patogenoek eragindako baso galera kontrolatzeari eta prebenitzeari lotuta, kontuan izanda beren ingurunea eta inpaktu sozioekonomikoa.