GENIRPAT

Patataren hobekuntza integratua: tresna molekularrak eta NIR espektroskopia gehitzea estres abiotikoetarako eta prozesaketaren kalitaterako

  • Data: 2020-06-01 – 2023-05-31
  • Proiektuaren arduraduna NEIKERen: Jose Ignacio Ruiz de Galarreta
  • Aurrekontua guztira: 195.000 euro
  • Departamentua: Landare Ikerketa
  • Kideak: UPNA eta NEIKER

«Hobekuntza genetikoko programetan tresna bioteknologiko berriak erabiltzeak azkartu egiten du, hein handi batean, aldaera berriak lortzeko prozesua, zeinak toleranteak izango baitira estres hidrikoarekiko, kalitate handiko intsumo baxuekiko eta agertzen ari diren gaixotasunen aurreko erresistentzia handiagoarekin.

Proiektuak hautapen genetikoko teknologia berriak inplementatu nahi ditu, esaterako, elkarketaren mapaketa eta markagailu molekularren garapena, patataren hobekuntza genetikoaren programan, batez ere klima aldaketak eragindako estresetara zuzenduta. Horrekin, barietate berriak lortzeko denbora laburtu nahi da, hautapen prozesua optimizatuz».

MCIN/AEI/10.13039/501100011033 finantzatutako PID2019-109790RR-C21 proiektua:

​​