DEVACA

Berotegi efektuko gas igorpenak moteltzeko estrategien ebaluazioa eta Karbono aztarnaren kalkulua esnetarako behien ekoizpen sistemetan

  • Finantzaketa:INIA 
  • Liderra:Pilar Merino 
  • Gauzatzea:15/09/2017-15/09/2020

Azalpena:Proiektuaren asmoa da ikerketa aplikatu bati ekitea, diziplina askoko ikuspuntu batekin eta nekazaritza eta abeltzaintzako sistemaren ikuskera integratzailearekin, ganaduen deiekzioekin zerikusia duten arazoak minimizatzeko eta bereziki ingurumenaren babesera, kontserbaziora eta hobekuntzara bideratuta.

Helburuak: Esnetarako behien minden ezaugarritzea eta kudeaketa hobetzea Kantauri Itsasoko Ertzean, kontuan hartuta larretan/bazketan/laboreetan mindak sortzeko, biltzeko eta banatzeko kate osoa ustiategietan ongarri mineralekiko mendekotasuna murriztu eta nutrienteen birziklapena optimizatzeko, GEI igorpena eta NH3 lurruntzea moteltzeko, eta lurzoruan karbono bahiketa areagotuz ingurumeneko iraunkortasuna hobetzeko.