BEHATOKI

Aldaketa globalak lurzoru baliabideengan duen eragina monitorizatzeko behatoki mikrobianoa

Behatoki mikrobiano baten ezarpena aldaketa globalak Lurzoru baliabideengan duen eragina monitorizatzeko asmoz.

Helburu zehatzak:

  • Behatoki mikrobianoaren kokapen egoki bat haukeratzea proiektuaren helburu orokorrerako.
  • Lurzoruaren lagiketa teknika egokiak hautatzea.
  • Lurzoruaren propietate mikrobiologikoen hautaketa aldaketa globalak lurzoru baliabideengan duen eraginaren balore adierazlearen arabehera.
  • Propietate horien eta lurzoru laginak epe luzerako biltegiratzeko teknikak zehazteko metodo egokienak hautatzea.
  • Propietate mokrobiologiko hautatuen monitorizazio programa baten diseinua.
  • Lurzoruen laginketa etalurzoruaren propietate analisi mikrobiologikoa.
  • Tokiko botanika eta garrantzizko beste propietate batzuk (aldapa, orientazioa, eguraldia, etab.) identifikatzea.
  • Ezarritako behatoki mikrobianoaren eraginkortasunaren balorazioa  aldaketa globalaren eragina lurzoru-baliabideen iraunkortasunean  ebaluatzeako.