Mara Elisa Daltabuit Test – 2005

Diagnostiko serologiko eta molekularreko tekniken garapena eta aplikazioa Maedi-visna birusaren oritz bidezko transmisioa eta transmisio horizontala aztertzeko ardi-aziendan

  • Doktoregaia: Mara Elisa Daltabuit Test
  • Izenburua: Diagnostiko serologiko eta molekularreko tekniken garapena eta aplikazioa maedi-visna birusaren oritz bidezko transmisioa eta transmisio horizontala aztertzeko ardi-aziendan
  • Zuzendaria(k): Eduardo Berriatua Fernández de Larrea, Ramón A. Juste Jordán
  • Data: 2005