Luís M. Oregui Lizarralde – 1992

Elikaduraren maneiuaren azterketa latxa arrazako artaldeetan, eta maneiu horren eragina ugaltzearen eta esne-ekoizpenaren emaitzetan.

  • Egilea: OREGUI LIZARRALDE LUIS M.
  • Unibertsitatea: MADRILGO KONPLUTENTSEA
  • Irakurtze-data: 1992/01/01
  • Zuzendaritza: GABIÑA ITURRIAGA, DUNIXI (Zuzendaria)