Borja Muñoz Leoz – 2012

Ongarriak eta pestizidak lurzoruaren eta uraren kalitatean duten eragina

  • Egilea: Borja Muñoz Leoz
  • Zuzendaria: Estilita Ruiz (UPV / EHU) eta Carlos Garbisu (NEIKER)
  • Data: 2012
  • Deskargatu esteka: TESEO

Nekazaritzan ongarriak eta pestizidak erabiltzearen inguruko ingurumen-inpaktu kaltegarriak nekazaritzako jardueraren etorkizuneko iraunkortasuna arriskuan jar dezake. Horrenbestez, doktorego-tesi honetan, ongarrien eta pestiziden erabilera / gehiegikeriarekin lotutako uraren eta lurzoruaren kalitatea degradatzea aztertu da, mikrobioen parametroak ekosistema edafikoaren osasunaren adierazle gisa erabiliz.

Zehazki, ikerketa honen zati garrantzitsu bat Gasteizko Zaurgarritasun Guneari buruzkoa izan da. Nitratuen kutsadurak aipatutako Eremu Zaurgarrian, hainbat pestiziden (deltametrina, etofumesatoa, difenokonazola) hainbat pestiziden eragina zehaztu da funtzionamenduaz arduratzen diren komunitate mikrobioen biomasa, jarduera eta biodibertsitateari buruzko informazioa ematen duten parametroen bidez.