VEPIFAUS15

EAEko basaespezieen osasun-zaintz

  • Finantzaketa: Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila. Eusko Jaurlaritza.
  • Ikerlari arduraduna: Marta Barral
  • Gauzatzea: 2016-2018

Hau da proiektuaren helburu orokorra: EAEko basaespezieen osasun-zaintzako programa bat ezartzea, aukera emango duena jakiteko zer prebalentzia duten eta natura-ingurunean nolako banaketa duten animalia-osasunean eta osasun publikoan interesekoak diren patologiek.

Hauek dira helburu espezifikoak:

1. EAEko basaespezieen osasun-egoera zehaztea
2. Basaespezieen Zaintza Plan Nazionalean (PNVS) aurreikusitako analitikoak egitea
Echinococcus granulosus eta osasun publikoan interesekoak diren beste zestodo batzuek basaespezieetan eta etxe-espezieetan duten prebalentzia aztertzea