REDSILVO

Baso-Larren Maneiu proiektu pilotua. Funtzio anitza eta ikuspegi integratua

Baso-larren erabileraren kudeaketa egiten erabakiak hartzen lagunduko duen sistema.

Berariazko helburuak:

Baso-Larren maneiuen proiektu pilotuen iraunkortasunaren ebaluazioa eta karakterizazioa.
NIRS tresna eramangarriaren erabilera larren kalitatea eta lurzoruen emankortasunari lotutako hainbat parametro iragartzeko.
Ganaduaren etologia ezagutu baso-larren maneiuan geo-referentziatutako kokapen sistemen bidez.
Zuhaitz menpean egindako artzaintza bazterketaren balorazioa landareriaren eboluzioaren ikerketaren bidez artzaitza baztertuz baso-lar modulo bakoitzean.
Proiektuan eragindako informazio maila guztiak geo-referentziatu, SIGaren erabilerarekin lurraldearen kudeaketarako oinarrizko tresna gisa
Specific objectives:

Characterization and evaluation of the sustainability of silvopastoral management pilot projects
Initiating the use of portable NIRS tool in predicting various parameters related to the quality of grass and soil fertility
Knowing the etiology of silvopastoral management gained through georeferenced location systems.
Rate the abandonment of ranching activity under trees by studying the evolution of vegetation to grazing exclusion within each module silvopastoral.
Georeference all layers of information that is generated by the project, reinforcing the use of GIS as a key tool in land management