QBALEAR

Coxiella burnetiik eragindako infekzioaren banaketari buruzko azterketa Balearretako hausnarkari txikien ustiategietan, inguruneko laginak hartuz

  • Proiektuaren hasiera: 2021eko abuztuaren 2a
  • Proiektuaren amaiera: 2023ko otsailaren 1a
  • Finantzaketa: Balear Uharteetako Nekazaritza eta Arrantza Bermerako Funtsa (FOGAIBA) nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako ikerketa aplikaturako laguntzak Balearren esparruan
  • Aurrekontua: 17.000 €

Proiektuaren garapenarekin ikuspegi globala lortuko da Balearretako ardi eta ahuntz aziendaren egoerari buruz, eta ustiategi motari eta maneiu motari lotutako arriskuak identifikatuko dira. Halaber, Balearretan infekzioaren egoerari buruz lortutako ikuspegi global horrek aukera emango du esnetan eta esne gordinarekin egindako esnekietan Coxiella burnetii egoteko arriskuari buruzko lehen hurbilketa bat egiteko. Anduien karakterizazioak lagundu egingo du Espainiako ekialdean C. burnetiiren genotipoen banaketaren mapa prestatzeko, alderdi horietan gutxi aztertuta baitago.

burnetiiren aldaera bakoitzaren karakterizazio eta ingurumen azterketako datuen analisi bateratuak ahalbidetuko du alderdi epidemiologiko interesgarriak deskribatzeko, bai ostalari-mikroorganismo harremanari buruz, bai agente horren ziklo naturalari buruz. Hori guztia lagungarria izan daiteke Q sukarra hobeto kontrolatzeko eta prebenitzeko. Gainera, Coxiella burnetiik eragindako infekzioetan inplikatutako genotipoak identifikatzeak aukera emango du gizakien Q sukarraren agerraldiekin egon daitezkeen erlazioak zehazteko eta osasun publikoko zerbitzuen kontrola hobetzeko.