LIFE PYRENEES4CLIMA

Pirinioetan klimarekiko erresilientea den mugaz gaindiko mendialde baterantz

Pirinioetan klimarekiko erresilientea den mugaz gaindiko mendialde baterantz

  • Proiektuaren hasiera: 2023/10/01
  • Proiektuaren amaiera: 2031/04/30
  • Finantzatzailea: Europako Batzordea
  • Aurrekontua: Guztira: 19.518.018 € / NEIKER: 128.852 € (%60 finantzatuta)
  • Bazkideak:Agence des Pyrénées, Conservatoire Botanique National Midi-Pyrénées, Météo France, CNRS, ACAP, CEREMA, Parc National des Pyrénées, AUDAP, NEO, ANA-CEN, AECT-Pyrénnées, CSIC, CREAF-UAB, ICGC, SMC, UPC, UB, Observatorio del Ebro, CITA, Fundesa, SEO-BIRDLIFE, GAN, NASUVINSA, NILSA, UNAV, UPNA, BC3, IHOBE, NATURKLIMA, NEIKER, FORESPIR, Red Pirineos Vivos, CTP-OPCC, AEMET, ARB-Oc Agence Régionale de la Biodiversité en Occitanie, AR+I Andorra Recerca e Innovació, MITECO-Reto Demográfico, Euroregión Pirineus Mediterranis, ONERC- Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, eta SIVU du Massif du Pibeste Aoulhet.

Helburu orokorra:

Proiektu honen bidez, EPiCCen erabateko ezarpena lortu nahi da, eta, zehatzago, EPiCC 2030 Plan Operatiboarena, Pirinioetan (Espainiako 4 eskualde, Frantziako 2 eskualde eta Andorra).

Helburu espezifikoak:

Sare berri bat, erdi mailako mendialdeko nekazaritza lurzoruetan biltegiratutako karbonoaren bilakaeraren jarraipena egiteko (UPNA, NEIKER, ICGC)

Lurzoruak ekosistemaren oso osagai sentikorra dira klima aldaketarekiko, bereziki mendialdeetan, non oso hauskorrak diren eta karbonoa biltegiratzeko ahalmen handia duten. Lurzoruaren maneiuan aldaketak egitea baliabide hori babesteko irtenbide bat izan daiteke, batez ere nekazaritza eremuetan. Azpizeregin horrek lotura estua izango du ekosistemak eta lurzoruak lehengoratzeko 3.3.2.1 azpizereginean ezarritako gune pilotuarekin, tokiko hazien sektorearen garapenaren bidez.

Zeregin honen helburu nagusia lurzoruan karbonoa biltegiratzearen jarraipena egitea eta bilakaera kalkulatzea da, klima aldaketaren jokalekua eta lurzorua kudeatzeko hainbat praktika kontuan hartuta.

Karbonoa biltegiratzeari buruzko sare bat ezarriko da Nafarroan, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Katalunian. Proiektua garatzen den bitartean, Pirinioetako beste eskualde batzuek sare horretan parte hartzea sustatuko da. Jarraipena egiteko, aplikatu beharreko kudeaketaren praktikarik onenak definituko dira. Lurzorua kudeatzeko hainbat praktikaren eragin erreala eta potentziala ebaluatzeko erabiliko den ikuspegiaren oinarrian lehendik dauden lurzoruaren C datu baseen eta belaunaldi berri baten arteko konbinazioa dago. Horretarako, kasu pilotuen datu baseak bilduko dira, eta dauden arrakalak identifikatuko dira. Adibidez, proiektu honen bazkide den CREAFek sare honen eskura jarriko du lurzoruaren C datu basea. Gainera, lurzoruaren lagin berriak hartzeko eskaintza egin dute, WP4an bisitatuko dituzten partzeletan. Horrez gain, karbonoaren laginketa eta zehaztapenak egiteko tekniken estandarizazioa eta harmonizazioa egingo da. Ondoren, laginak hartu eta aztertuko dira, eta kuantifikazioa egingo da, lurzoruaren, klimaren eta maneiuaren ezaugarrien arabera.

Proiektuan zehar zehaztapen espezifikoak egingo dira C organikoa biltegiratzeari dagokionez. Sareak sortutako informazioa datu base bati gehituko zaio, lurralde interesgarrietako datu base orokorra elikatzeko aukera emango duena. Lurzoruan C biltegiratzearen mapa bat egingo da, praktika horiekin eta klima aldaketarako proiektatutako agertokiekin lotuta (WP2an definituak) egon daitezkeen aldaketen inguruan, espazioaren eta denboraren modelizazio bayestarraren bidez: Aurreko ekintzetan bildutako informazioari esker, kartografia bat garatu ahal izango da, eta Gobernantzako Lan Multzoan sortutako bisorean aurkeztuko da. Metodologia berritzaile eta transferigarri bat, aztertutako lurzoruaren erabilerak, klima aldaketaren agertokiak eta lurzoruaren C organikoaren biltegiratzea lotzen dituena, iragarpenak eta gomendioak egiteko erabili ahal izateko.