INMUNOGEN

Esnetarako eta haragitarako behiak hautatzeko programetan immunokonpetentziaren markagailuz lagundutako hautespen genetikoa integratzea

  • Proiektuaren hasiera: 2023/09/27
  • Proiektuaren amaiera: 2027/04/30
  • Ikertzaile nagusia: Marta Alonso
  • Finantzatzailea: Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa (MAPA) eta Europako Landa Garapenerako Nekazaritza Funtsa (FEADER)
  • Erreferentzia: REGAGE23e00064681324
  • Aurrekontua: 506.703,79€ (%80 Europako Landa Garapenerako Nekazaritza Funtsaren bidez finantzatua (FEADER) eta %20 Estatuko Administrazio Orokorrak finantzatua (AGE))
  • Bazkideak: CONAFE, Abeltzainen elkarteak (FECL eta ARAPAR), genetika molekularreko laborategiak (XENETICA FONTAO), Albaitaritza zentroa (CTV LA ESPINA) eta Espainian behiak intseminatzeko zentroa (ABEREKIN), OPI (NEIKER)
  • Webgunea: www.revistafrisona.com

Helburu orokorra:

Paratuberkulosiarekiko sentikortasuna, erresistentzia eta tolerantzia ebaluatzea eta hobetzea, hautespen genetikoan oinarrituta, esnetarako eta haragitarako behi aziendaren osasunean eta produktibitatean laguntzeko.

Helburu espezifikoak:

  • Paratuberkulosiarekiko sentikortasun, erresistentzia eta tolerantziari buruzko ebaluazio eta kategorizazioaren kontzeptu proba, Espainian arraza frisiarreko populazio genotipatuari aplikatua, eta tresna CONFEri transferitzea.
  • Frisiarren erreferentziazko populazioa zabaltzea eta tresna beste arraza eta gaitasun produktibo batzuetako animalietan balioztatzea.