CARBINIA

Basogintza praktiken eragina ingurumenean zehazten

Beharra: basogintza praktiken garrantzia eta eragina zehaztu.

Irtenbidea: baso-lurzoruetan materia organikoa egonkortzeko eta zenbatzeko mekanismoak ezartzea.

Metodologia:  baso-lursailen hautaketa eta kokapena, lurzoru eta orbelel laginketaegin eta analizatu.