BIOLINDANE

Lindanoz Kutsatutako lurzoruen tratamendurako biorremediazio sistema berritzaile baten garapena

Lindanoz kutsatutako lurzoruak tratatzeko biorremediazio sistema berritzailea.

Helburu bereziak:

  • Matriz edafikora egokitutako bertako andui degradatzaileak erabiliz biohanditzez egidako, lindano hondakinez kutsaturiko lurzoruen biorremediazio sistema diseinua, mesokosmos eskala batean (Baratze-alorreko biorreaktorea).
  • Lindano hondakinak degradatzeko gaitasun handia duten bertako anduien identifikazioa: teknika molekularren erabilera.
  • Goi errendimenduko bertako anduien bioestimulazioa tratamendu sisteman: hazte baldintzen optimizazioa, egokitzapena igurune edafikora eta degadazio gaitasuna.
  • Lindano isomeroen biodegradazioa bertako hautatutako anduien biohanditzeren bidez.