BIOBASED

Euskadiko bioekonomiaren estrategiarako material eta prozesu biobasatuei buruzko ikerketa

  • Hasiera: 2021eko ekaina
  • Amaiera: 2022ko abendua
  • Finantzaketa: ELKARTEK programa, Eusko Jaurlaritzak %60 kofinantzatua.
  • Aurrekontua: 340.000 €.
  • Partnerts: GAIKER, TECNALIA, CEIT, UPV.

BIOBASEDen xedea da Euskadiko Bioekonomia estrategia hedatzea, bioprozesu eta prozesu fisikokimiko berritzaileak garatuz, biofindegi integratuak prest jarri ahal izateko, bitarteko material eta produktu biobasatuak garatzeko biomasa kritikoak baloratzeari begira.