BERRILUR 3

Lurzoruaren osasuna eta kutsadura kimikoa

EAEko lurzoruaren kutsadurarekin lotutako arazoen identifikazio, diagnostiko, terapiarako teknologien garapena eta ezarpena.

Helburu zehatak:

Kutsadura difusoaren eragina

  •  Nekazaritza eta Basogintzaren agertokiak
  • Landa guneetako deposizio atmosferikoen eagertokiak

Kutsadura kronikoaren eragina

  • Zabortegien agertokia
  • Materialen birtzikletaren agertokia
Specific objectives:
Impact of diffuse pollution
  •  A groforestry Scenario
  • Scenario of atmospheric deposition in rural areas

Impact of chronic pollution

  •  Dumping site scenario
  • Reuse of materials scenario