Kontaktu baldintzak

Eskaera kudeatzeko erabiliko dira jasotako datu pertsonalak, informazio edukiak eta/edo dibulgatiboak bitarteko fisiko eta/edo elektroniko bidez kudeatzeko erabili ahalko direlarik. Aipatu informazioa konfidentzialki tratatuko da, NEIKERek ezarritako segurtasun neurrien pean, eta hirugarrenei ez zaizkie emango, ez bada interes legitimo eta/edo publikoak eta lege betebeharrak betetzeko, aplikagarriak direnean.

Datu pertsonalen tratamenduari lotutako eskubideak balia daitezke admin@neiker.es helbide elektronikoaren bidez, eskaera zein den adieraziz eta identitatea egiaztatzeko dokumentu ofizialaren kopia erantsiz.

Bidalketa honekin, berariaz baimentzen duzu zure datu pertsonalen tratamendua azaldutako helbururako.