Conservación de Recursos Naturales Investigadora Revalorización de subproductos agrarios, bioeconomía circular, restauración de áreas degradadas